Pentru a face față provocărilor generate de creşterea concurenţei internaţionale şi dezvoltarea activităţii, producătorii locali de furaje caută soluţii eficiente pentru creşterea productivităţii. Vitall, compania care deţine mărcile „Natural Ferma” şi ”Avicola Crevedia” a ales SAP Business One, furnizat și implementat de System Innovation România, ca sistem integrat de gestiune şi optimizare a activităţii.

Cu o producţie anuală de peste 100.000 de tone furaje, Vitall operează trei fabrici de nutreţuri combinate, ferme de păsări precum şi propria unitate de abatorizare. Implementarea SAP Business One a avut ca obiectiv integrarea operaţională a tuturor punctelor de lucru, preluarea automată a datelor din liniile de producţie şi prelucrarea acestora în timp real, creşterea productivităţii şi simplificarea relaţiilor cu partenerii.

Soluția propusă de System Innovation România a respectat cerinţele Vitall pentru gestiunea fluxurilor specifice legate de: transferul stocurilor între punctele de lucru, preluare date din aplicațiile liniilor de producție, șarjele de producție, importul rețetelor specifice, nomenclatoarele de articole şi parteneri, respectarea cerinţelor de raportare către APIA. Pentru un plus de performanţă în analiza datelor, System Innovation România, primul partener VAR pentru soluția SAP Business One pe piața locală, a implementat și pachete de analiza Business Intelligence.

Cele mai relevante beneficii ale utilizării SAP Business One sunt integrarea datelor şi câştigul de timp. Toate liniile de business au acum acelaşi numitor comun, iar informaţiile din sistem reflectă situaţia reală. Conducerea companiei are încredere deplină în rapoartele manageriale primite, iar deciziile sunt rapide şi eficiente” afirmă Mihaela Iovan, Director Financiar Vitall.

Piaţa locală de furaje depăşeşte valoarea de 1 miliard euro şi este încă foarte fragmentată. Companiile încearcă să controleze întreg ciclul de producţie şi se extind către linii de business colaterale: ferme pentru creşterea păsărilor şi animalelor precum şi unităţi de prelucrare a cărnii. Pentru a avea succes pe această piaţă, creşterea performanţelor este critică. Prin utilizarea SAP Busienss One, Vitall a reuşit să optimizeze fluxul de aprovizionare şi să reducă cu 80% a numărului de opriri ale liniilor de producţiei din lipsa materiilor prime. Costurile de producţie sunt calculate pe o bază reală. Mai mult, rapoartele de activitate sunt generate în câteva minute, cu un efort minim din partea Departamentului Financiar Contabil, în comparație cu 1-2 zile, cât dura anterior.

Pentru companiile cu o activitate complexă și linii multiple de business, SAP Business One genereză o valoare adăugată mare. Integrează toate datele şi oferă o perspectivă unică asupra afacerii, pune ordine în procese şi oferă trasabilitate completă asupra oricăror indicator de performanţă. Dezvoltată de liderul global al pieţei ERP, SAP Business One creează o bază solidă de dezvoltare pe termen lung,” afirmă Irina Oprea, Director General, System Innovation România.

SAP Business One oferă funcționalități complete pentru companiile din domeniul agricol, de la ferme la producători de nutrețuri combinate.